Škola stranih jezika za predškolsku dob Škola stranih jezika za djecu Škola stranih jezika za odrasle Specijalizirani tečajevi stranih jezika
Tečajevi za školsku djecu

Naši programi za školsku djecu služe kao dopuna učenju jezika  u osnovnim i srednjim školama. Školsko se gradivo nadopunjuje i proširuje, uz kreativan i zabavan rad u manjim grupama. Time znanje jezika vidno napreduje, a djeca pritom rado pohađaju nastavu.


Opći podaci o tečajevima:
 • Održavaju se tijekom cijele školske godine s početkom u rujnu i završetkom u lipnju;
 • Grupe broje od 8-12 polaznika;
 • Tečaj traje 65 školskih sati.
 • Po završetku školske godine, djeca dobivaju uvjerenje o završenom tečaju. Djeca uzrasta od 1.-4. razreda osnovne škole sudjeluju u završnoj priredbi.
 • Za polaznike školskog uzrasta Lingua centar organizira i pripremu za polaganje međunarodno priznatih ispita. Za najmlađe polaznike pripremili smo Cambridge Young Learner English (YLE) ispite za polaznike od 7.-12. godine starosti. Za polaznike srednjoškolskog uzrasta organiziramo pripremne tečajeve za polaganje ESOL ispita – FCE/CAE.

Engleski tečajevi za djecu od 1. do 4. razreda:
 • INCREDIBLE ENGLISH 1

  Tečaj engleskog jezika za djecu u 1. razredu osnovne škole.

 • INCREDIBLE ENGLISH 2

  Tečaj engleskog jezika za djecu u 2. razredu osnovne škole.

 • INCREDIBLE ENGLISH 3

  Tečaj engleskog jezika za djecu u 3. razredu osnovne škole.

 • INCREDIBLE ENGLISH 4

  Tečaj engleskog jezika za djecu u 4. razredu osnovne škole.


Engleski tečajevi za djecu viših razreda osnovne škole:
 • NEW CHALLENGES 1

  Tečaj engleskog jezika za djecu u 5. razredu osnovne škole
  (A1 stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike).

 • NEW CHALLENGES 2

  Tečaj engleskog jezika za djecu u 6. razredu osnovne škole
  (A2 stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike).

 • NEW CHALLENGES 3

  Tečaj engleskog jezika za djecu u 7. razredu osnovne škole
  (B1 stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike).

 • NEW CHALLENGES 4

  Tečaj engleskog jezika za djecu u 8. razredu osnovne škole
  (B1+ stupanj prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike).


Tečajevi za pripremu za međunarodno priznate ispite - Srednjoškolski uzrast i odrasli polaznici:
 • Activate B2

  Tečaj engleskog jezika prema B2 stupnju Zajedničkog europskog referentnog okvira

  za jezike koji srednjoškolce uvodi u prve pripreme za polaganje međunarodno
  priznatih ispita.

 • FCE

  Pripremni tečaj za polaganje Cambridge ESOL ispita FCE.

 • CAE

  Pripremni tečaj za polaganje Cambridge ESOL ispita CAE.


Njemački tečajevi za djecu nižih razreda osnovne škole:
 • DAS ZAUBERBUCH STARTER
  Tečaj njemačkog jezika za djecu u 1. razredu osnovne škole.
 • DAS ZAUBERBUCH 1

  Tečaj njemačkog jezika za djecu u 2. razredu osnovne škole.

 • DAS ZAUBERBUCH 2

  Tečaj njemačkog jezika za djecu u 3. razredu osnovne škole.

 • DAS ZAUBERBUCH 3

  Tečaj njemačkog jezika za djecu u 4. razredu osnovne škole.

   

 


Njemački tečajevi za djecu viših razreda osnovne škole:

 • GENI@L KLICK A1

  Tečaj njemačkog jezika za djecu u 5. razredu osnovne škole.

 • GENI@L KLICK A2

  Tečaj njemačkog jezika za djecu u 6. razredu osnovne škole.

 • GENI@L KLICK B1

  Tečaj njemačkog jezika za djecu u 7. i 8. razredu osnovne škole.


Talijanski tečajevi za djecu nižih razreda osnovne škole:
 • AMBARABÀ 2
  Tečaj talijanskog jezika za djecu u 1. razredu osnovne škole.
 • AMBARABÀ 3

  Tečaj talijanskog jezika za djecu u 2. razredu osnovne škole.

 • AMBARABÀ 4

  Tečaj talijanskog jezika za djecu u 3. razredu osnovne škole.

 • AMBARABÀ 5

  Tečaj talijanskog jezika za djecu u 4. razredu osnovne škole.


Talijanski tečajevi za djecu viših razreda osnovne škole:
 • ESPRESSO 1

  Tečaj talijanskog jezika za djecu u 5. razredu osnovne škole.

 • ESPRESSO 2
  Tečaj talijanskog jezika za djecu u 6. razredu osnovne škole.
 • ESPRESSO 3
  Tečaj talijanskog jezika za djecu u 7. i 8. razredu osnovne škole.

Španjolski tečajevi za djecu nižih razreda osnovne škole:
 • COLEGA 1
  Tečaj španjolskog jezika u 1. i 2. razredu osnovne škole.
 • COLEGA 2

  Tečaj španjolskog jezika u 3. i 4. razredu osnovne škole.


Španjolski tečajevi za djecu viših razreda osnovne škole:
 • CLUB PRISMA A1

  Tečaj španjolskog jezika u 5. razredu osnovne škole.

 • CLUB PRISMA A2

  Tečaj španjolskog jezika u 6. razredu osnovne škole.

 • CLUB PRISMA B1

  Tečaj španjolskog jezika u 7. i 8. razredu osnovne škole.

LINGUA CENTAR D.O.O.
Vladka Mačeka 28, Karlovac
(preko puta stare zgrade MUP-a)
Tel: 047 421 800 (strani jezici)
Fax: 047 411 293
Mob: 098 246 048
E-mail: lingua-centar@lingua-centar.hr

Highslide JS