Škola stranih jezika za predškolsku dob Škola stranih jezika za djecu Škola stranih jezika za odrasle Specijalizirani tečajevi stranih jezika
POU Lingua - Računalne mreže | Osnovni tečaj

 

 • Ovaj tečaj pruža teorijski i praktični uvod u računalne mreže. 
 • Kako umrežiti računala? 
 • Kako održavati umrežena računala? 
 • Što je to TCP/IP protokol i koja su pravila IP adresiranja?
 • Na ova i mnoga druga pitanja odgovore ćete dobiti upravo na ovom tečaju čiji je cilj osigurati temeljito razumijevanje računalnih mreža.

O tečaju:

 • Početak tečaja: 27.03.2018.
 • Raspored: uto/čet 17:45 - 20:00
 • Trajanje tečaja: 30 šk. sati
 • Uvjerenje o završenom tečaju
 • Predavač: dr.sc. Adam Stančić
 • Cijena na upit
 • Poklon: USB STICK s materijalima za učenje
 • Mogućnost obročnog plaćanja!
 • Uvjet za upis: Osnovno korištenje operativnog sustava – MS Windows 

Sadržaj tečaja:

 

1) Uvod u računalne mreže

 • Elementi računalne mreže
 • Vrste računlnih mreža
 • Topologija računalnih mreža
 • Tehnologija prijenosa podataka

2) Organizacija računalne mreže

 • Mrežni standardi
 • Arhitektura mreža
 • Pristup mrežnim resursima
 • Tip komunikacije
 • Paketno prospajanje

3) Slojni model 

 • Slojni model mreže
 • Osnovne funkcije slojeva
 • PDU slojeva
 • Fizički sloj mreže

4) Sloj veze

 • Predavanje (2 x 45 min)
 • Sloj veze
 • Ethernet
 • Wi-Fi
 • Kontrola pristupa mreži

5) Mrežni sloj

 • MAC adresa
 • Mrežni sloj mreže
 • Adresiranje
 • Podmreže
 • Usmjeravanje mrežnog prometa

6) Transportni sloj

 • Transportni sloj
 • Portovi
 • Standardni, rezervirani i slobodni portovi
 • Kontrola isporuke podataka

7) Aplikacijski sloj

 • Aplikacijski sloj
 • Pregled često korištenih protokola
 • Protokoli elektroničke pošte
 • Rekapitulacija funkcioniranja mrežnih slojeva

8) Korištenje računalnih mreža

 • Kvaliteta usluge (QoS)
 • Udaljeni pristup računalu
 • Virtualizacija
 • Iaas, SaaS i PaaS

9) Sigurnost podataka u računalnoj mreži

 • Simetrična i asimetrična enkripcija
 • Funkcija sažetka
 • Digitalni potpis
 • Osiguranje mrežne konekcije (SSL)

10) Ispit

 • Pismeni ispit
 • Rješavanje konkretnog praktičnog problema

Vježbe:

 • Transportni sloj
 • Portovi
 • Standardni, rezervirani i slobodni portovi
 • Kontrola isporuke podataka
 • Direktno povezivanje dva računala
 • Definiranje računalne mreže
 • Dijeljenje resursa u mreži
 • Definiranje prava pristupa
 • Dijeljenje pristupa Internetu na računalu
 • Dijeljenje pristupa Internetu na mobilnom telefonu
 • Ručno adresiranje
 • Automatizirano adresiranje (APIPA, DHCP)
 • Naredba Ping
 • Naredba Traceroute
LINGUA CENTAR D.O.O.
Vladka Mačeka 28, Karlovac
(preko puta stare zgrade MUP-a)
Tel: 047 421 800 (strani jezici)
Fax: 047 411 293
Mob: 098 246 048
E-mail: lingua-centar@lingua-centar.hr

Highslide JS